HOMEO_FIRMIEUSŁUGIGALERIAWSPÓŁPRACANASZE REALIZACJEKONTAKT

Wspólnoty mieszkaniowe

Zakres świadczonych usług konserwacyjnych:

Instalacje wodno – kanalizacyjne, a w szczególności:

 • przeglądy i konserwacja Z.W., C.W.,
 • kanalizacja sanitarna i deszczowa,
 • hydrofornie,
 • stacje uzdatniania wody,
 • kontrola separatorów i instalacji hydrantowej,
 • próby ciśnieniowe instalacji, kamerowanie pionów.


Instalacje systemów grzewczych, a w szczególności:

 • przeglądy i konserwacja,
 • kotłownie,
 • węzły cieplne,
 • automatyka urządzeń,


Instalacje elektryczne, a w szczególności:

 • przeglądy i konserwacja,
 • pomiary elektryczne,
 • oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,
 • instalacja odgromowa,


Bramy garażowe /szlabany, a w szczególności :

 • przeglądy i konserwacja,


Instalacja wentylacji mechanicznej/nawiewno-wywiewnej/strumieniowej i klimatyzacji, a w szczególności:

 • przeglądy i konserwacja,
 • wymiany filtrów i podzespołów,
 • czyszczenie i dezynsekcja,
 • wentylatory nawiewno – wyciągowe,


System wykrywania i sygnalizacji pożaru, a w szczególności:

 • przeglądy i konserwacja:
 • czujki dymowe,
 • czujniki detekcji tlenku węgla ,
 • instalacja oddymiania,
 • grodzie ppoż.,
 • instalacje tryskaczy, pompownicze i hydrantowe,


Instalacja domofonowa/ videofonowa, a w szczególności :

 • konserwacja,
 • programowanie instalacji,


Instalacja CCTV, a w szczególności:

 • konserwacja i naprawy,
 • rejestratory;
 • centrale


 Systemy kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz monitorowania urządzeń technicznych w częściach nieruchomości wspólnej, a w szczególności:

 • konserwacja i naprawa,
 • przeglądy okresowe,


Zbiorniki retencyjne, a w szczególności:

 • kontrola bieżąca zbiornika i urządzeń towarzyszących, z wyłączeniem zlecania i wykonywania badań sanitarnych wody,
 • nadzorowanie pracy automatyki oraz w razie konieczności ręczne sterowanie zbiornikiem,
 • zrzut wody w okresie zimowym (w uzgodnieniu z Zarządcą obiektu),
 • prowadzenie książki obsługi zbiornika,


Prace ślusarsko – stolarskie, a w szczególności :

 • konserwacja i naprawa gablot, skrzynek, tablic ogłoszeniowych itp. ,
 • naprawa poręczy, balustrad, barierek, parapetów wraz z ich mocowaniem, włazów na dach i ich konserwacja,


Prace ogólnobudowlane, a w szczególności:

 • malowanie i uzupełnianie tynków, kostki brukowej,
 • malowanie zniszczonych elementów infrastruktury osiedla,
 • montaż lub przesunięcie blokad parkingowych,
 • prace ogólnobudowlane zwyczajowo zaliczane do zakresu napraw tzw. „złotej raczki”,
 • naprawa elementów „małej architektury”,


Wstecz

 
 
 
     
Kontakt:

"Remo-Vip" Gontarz Jacek
ul. Sikorskiego 1/26
05-500 Piaseczno


Telefon: 602 151 841
NIP: 919-138-36-65
REGON: 141951482
E-mail: remo-vip@wp.pl
Menu:

Projekt i wykonanie:

mateo © | All rights reserved